Bovengrondse systemen – Gebouwzijdige deel bodemenergiesystemen

Afstemming bodemzijdig en gebouwzijdig

Het is van belang dat de gehele installatie (onder- en bovengronds) optimaal is afgestemd op de energievraag van het bestaande of nieuwe gebouw….

(uitwerken gevolgen voor robuustheid, rendement in deellast (regelbaarheid), etc)

Ontwerp

Realisatie en opleveren

Beheer en onderhoud

Sidebar