Regeneratie

Achtergrond en aanleiding

Het wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen stelt dat in het algemeen een koude-overschot is toegestaan, maar een warmteoverschot niet. Ook wanneer er geen wettelijke eis aan een energiebalans is gesteld kan het handhaven van een energiebalans voordelig zijn, bijvoorbeeld omdat de omvang van het bodemwarmtewisselaarsysteem kleiner kan zijn.

Een (mate van) energiebalans kan bereikt worden door een balans in warmte- en koudevraag. In veel gevallen zal het gebouw niet vanzelf een balans in energievraag kennen. Door het toepassen van andere opwekkers kan de energiebalans gemanipuleerd worden:

Keuzemogelijkheden

Met betrekking tot regeneratie :

A B C
Regeneratievoorziening Nodig voor energiebalans Verhogen SPF Niet nodig

Tabel 1: Mogelijke afwegingen mbt regeneratievoorziening.

Sidebar