Energieverbruik / levering monitoren

Achtergrond en aanleiding

Bodemenergiesystemen worden toegepast om energie te besparen; om vast te stellen of het systeem aan de ontwerpeis en overeengekomen rendement voldoet is het monitoren van het energieverbruik en -levering van belang.

Ook wanneer het energieverbruik hoog lijkt te zijn, is altijd de vraag of:

Vervolgens kan gekeken worden of

Informatiebron(nen)

Sidebar