Aansluiten

Achtergrond en aanleiding

Een bodemwarmtewisselaar systeem kan uit een of meerdere individuele bodemwarmtewisselaars bestaan. Wanneer meerdere individuele bodemwarmtewisselaars worden toegepast dan moeten deze met elkaar verbonden worden in een horizontaal leidingsysteem. Deze horizontale leidingen worden aangebracht op een diepte van 0,7 – 0,8 meter beneden maaiveld (om aangraven te voorkomen en temperatuureffecten te verkleinen).

Bij het aansluiten van grotere systemen is de vraag of elke bodemwarmtewisselaar individueel op een verdeler/verzamelaar (in de technische ruimte of in een put in het veld) wordt aangesloten of dat verschillende individuele warmtewisselaars in een gezamelijke aanvoer- en retourleiding worden opgenomen.

Aandachtspunten daarbij zijn:

Er worden twee algemene mogelijheden van aansluiten gegeven: parallel en Tichelmann.

Bij een parallelle aansluiting wordt elke individuele bodemwarmtewisselaar apart aangesloten. Daarbij moet dan elk circuit apart worden ingeregeld om het totale systeem te balanceren.

Bij een Tichelmann systeem worden meerdere individuele bodemwarmtewisselaars op een gezamelijke aanvoer- en retourleiding aangesloten waarbij alle circuits dezelfde totale lengte krijgen – het systeem is daardoor statisch gebalanceerd. Wel vergt het ontwerp meer aandacht (omdat debieten per leidingdeel veranderen en er misschien met verschillende diameters gewerkt moet gaan worden) en is de kans op fouten bij aansluiten groter.

Tichelmann

Bestand.jpg

Parallel (individueel) aansluiten op een verdeler/verzamelaar

Verdeler.jpg
Verdeler

 

 

Horizontaal leidingsysteem

Het horizontale leidingsysteem wordt normaal gesproken samengesteld uit hetzelfde materiaal als de vertikale wisselaars, wel kan een lager drukklasse gekozen worden (bv. SDR 17 ipv SDR 11). De leidingen worden onderling en met de vertikale warmtewisselaar verbonden door elektrolasverbinding, meestal met lasmoffen. Mechanische koppelingen of koppelingen met metalen delen zijn ondergronds niet toegestaan.

Aansluiting / graafwerk

Keuzemogelijkheden

De wijze van aansluiten van bodemwarmtewisselaars kan als volgt worden ingedeeld:

A B C
Aansluitwijze Individueel Tichelmann Combinatie

Tabel 1: Mogelijke wijze van aansluiten bodemwarmtewisselaars

Sidebar