Afvullen / afdichten

Doel

Er zijn verschillende redenen waarom een boorgat goed afgedicht moet worden. Een boorgat open laten staan kan niet, aangezien het zal gaan instorten waarbij de ingebrachte warmtewisselaar zal beschadigen. Het mag ook niet omdat de protocollen voorschrijven dat een boorgat afgedicht moet worden en de werking van aanwezige scheidende lagen moet worden hersteld.

De functie van de boorgatafdichting is:

Het laatste is van belang omdat een slecht thermisch contact het rendement van het bodemenergiesysteem nadelig beinvloedt.

Helaas zijn sommige eisen tegenstrijdig: een thermisch goed presterend boorgat is opgevuld met zand of fijn grind, wat slecht waterafdichtend is. Een boorgat opgevuld met zwellende klei dicht goed af, maar heeft een lage warmtegeleidingscoefficient en presteer daardoor thermisch slecht.

Het protocol mechanisch boren stelt duidelijke eisen aan de afdichting, maar geeft de ontwerper/uitvoerder wel een bepaalde mate van keuzevrijheid.

Waarom

Afwegingsfactoren

A B C
Afvullen boorgat Boorgat volledig afvullen met groutmengsel Boorgat afvullen met thermisch verbeterde klei Gelaagd Afvullen met aanvulgrind en zwelklei
Sidebar