Boorgatdiameter

Doel

De boorgatdiameter moet zodanig worden gekozen dat er een optimale situatie ontstaat waarbij technisch de meest ideale omstandigheden worden gecreëerd voor het realiseren maar vooral ook in stand houden van duurzame bronnen. Hierbij dient eventueel ook een afweging te worden gemaakt betreffende de kosten.

Waarom

De boorgatdiameter bepaalt in combinatie met de in te bouwen filters en peilbuizen voor een groot deel de uiteindelijke kwaliteit van de bron.

In onderstaande overzicht zijn de gevolgen aangegeven wanneer niet de juiste boorgatdiameter wordt gekozen.

Te grote boorgatdiameter

Te kleine boorgatdiameter

Aspecten

Keuzemogelijkheden

De afwijking in boorgatdiameter is bepalend voor een aantal van de hierbovengenoemde parameters. Omdat er veel acties na het boren van de bron afhankelijk zijn van de boordiameter kan volgende kwaliteitsbeoordeling worden toegekend aan de boorgatdiameter.

A B C
Afwijking diameter tov het ontwerp >10% >5% <5%

Tabel 1: Kwaliteit boorgat tav diameter.

Informatiebron(nen)

Sidebar