Geologische + geohydrologische parameters

Voorbeeld indeling watervoerende pakketten

Doel

Zo goed mogelijk inzicht verkrijgen in de bodemopbouw om de juiste keuzes te kunnen maken met betrekking tot indeling watervoerende pakketten, doorlatendheden bodem en theoretische capaciteit van de bron(nen).

Voorbeeld indeling watervoerende pakketten oude methode

Risico’s

Wanneer onvoldoende inzicht in de bodemmogelijkheden aanwezig is, bestaat o.a. het risico dat:

Voorbeeld waterkwaliteit in aquifers

Keuzemogelijkheden

De basis waarop inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit en diepgang van de onderzochte parameter kan o.a. als volgt worden beoordeeld

Omschrijving A B C
Betrouwbaareid en kwaliteit van onderzochte parameter minimaal gemiddeld maximaal
Soort onderzoek (bijvoorbeeld) Quickscan Locatiecheck Haalbaarheidsstudie

Tabel 1: Diepgang beoordeling bodem- en waterparameter

De gegevens dienen bij een voorstel voor het ontwerp of offerte deel uit te maken van de totale aanbieding om de aanvrager inzicht te geven in de betrouwbaarheid.

Informatiebron(nen)

Sidebar