Boorsnelheid

Doel

De boorsnelheid moet zodanig gekozen worden dat alle aspecten welke een rol spelen bij de bepaling van de kwaliteit van de bron, voldoende aandacht krijgen. Wanneer onvoldoende rekening wordt gehouden met deze aspecten kunnen fouten worden gemaakt bij de vervolgkeuzes tijdens de realisatie.

Waarom

De boorsnelheid bepaalt in combinatie andere ontwerpfactoren de uiteindelijke kwaliteit van de bron. Fouten welke tijdens het boren worden gemaakt vanwege te snel uitgevoerde boringen kunnen niet meer worden hersteld.

In onderstaande overzicht zijn de gevolgen aangegeven wanneer niet de juiste boorsnelheid wordt aangehouden.

Te hoge boorsnelheid

Te lage boorsnelheid

Keuzemogelijkheden

De afwijking in boorsnelheid is bepalend voor een aantal van de hierboven genoemde parameters. Omdat er veel acties na het boren van de bron afhankelijk zijn van de kwaliteit van de boring kan volgende kwaliteitsbeoordeling worden toegekend aan de boorsnelheid.

A B C
Boorsnelheid in meters per uur >20 >10 <10

Tabel 1: Kwaliteit boorgat tav boorsnelheid.

Informatiebron(nen)

Sidebar