Stabiliteit boorgat

Doel

Het voorkomen van invallen van het het boorgat tijdens boring, inbouwen en aanvullen bron. Dit geeft de aannemer tijd en mogelijkheden om de bron zo optimaal mogelijk af te werken.

Waarom

Een stabiel boorgat zorgt voor minder risico’s tijdens de uitvoering van de boring en draagt bij aan een betere kwaliteit van de bron.

Stabiliteit boorgat
Een stabiel boorgat zorgt er niet alleen voor dat een boorgat niet invalt maar voorkomt ook dat ongewenst materiaal uit de aangeboorde lagen vrijkomt. Zo kan bijvoorbeeld een (meestal dikkere) kleilaag als gevolg van de boring extra water aangeboden krijgen waardoor de kleidelen water gaan opnemen. Hier zwelt de klei, zet uit richting het boorgat en valt naar beneden. Wanneer dit proces lang genoeg duurt kan een boorgat geheel dichtvallen tot aan de betreffende kleilaag welke verantwoordelijk is voor de zwelling.

Ook is het mogelijk dat grovere delen uit de formatie (stratigrafie) in het boorgat vallen. Dit is ongewenst omdat hierdoor het boorgat ondieper wordt maar ook de diameter van het boorgat groter wordt waardoor meer aanvulmaterialen nodig zijn zoals filterzand en klei.

Het voorkomen van het (gedeeltelijk) invallen van het boorgat kan met behulp van stabilisatiematerialen ofwel boorspoeling en het creëren van overdruk.

Keuzemogelijkheden

De stabiliteit van het boorgat is belangrijk om de bron goed te kunnen afwerken. De in onderstaande tabel opgenomen parameters geven een meer of mindere stabiliteit van het boorgat aan.

A B C
Overdruk tov grootste stijghoogte (m) <1 1 tot 2 >2
Afsmering boorgatwand veel matig Zoveel als nodig
Werkwaterverbruik Veel Matig Weinig

Tabel 1: Stabiliteit boorgat.

Bronnen

Foto’s  : Installect Advies

Sidebar